פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

תאונת דרכים הינה אירוע טראומטי, גם אם אינה כוללת נזקי גוף או שיעור גבוה של נזקי ממון. הטראומה עלולה להוביל לחוסר מודעותו של הנפגע את הנזק שנגרם לו בשל תאונת הדרכים, מה שיוביל לטעויות בתביעת חברת הביטוח ולעוולות בהיקף הפיצויים לנפגע תאונת הדרכים.

קביעת היקף הנזק והפיצויים שנגרמו בתאונת הדרכים
לשם קביעת היקף הנזק שיקבע בסופו את שיעור הפיצויים לנפגע בתאונת הדרכים מתבצע תחשיב של מספר גורמים מהותיים. תחילה, יש להיוועץ במומחה רפואי להערכת היקף נזקי הגוף שנגרמו בתאונה. הערכת המומחה עומדת בקשר ישיר בין שיעור הנכות שייקבע להיקף הפיצוי כך שככל ששיעור אחוזי הנכות גבוהים יותר, היקף הפיצויים לנפגע תאונת הדרכים רב יותר. בנוסף, יש לקחת בחשבון גם את כושר השתכרותו של הנפגע. כושר ההשתכרות משתנה בין אדם לאדם ומשוקלל בהתאם להיקף הפגיעה ומידת השיקום המנובאת. לבסוף, יש לקחת בחשבון גם את גילו של הנפגע בתאונת הדרכים. ככלל, ככל שגילו של הנפגע נמוך יותר כך שיעור הפיצויים רב יותר, שכן קיים פוטנציאל לאובדן כושר השתכרות עתידי בעקבות התאונה.

סכום הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
סכום הפיצוי שייקבע לנפגע בתאונת דרכים ייקבע על פי קריטריונים מוסכמים וקבועים בחוק באמצעותם ניתן לאמוד את גובה הפיצוי.

ראשית, מחושב כאבו וסבלו של האדם בהתאם לשיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו התחשיב כולל את גילו של הנפגע וכן את מספר ימי האשפוז שנגרמו לו עקב התאונה. במקרים בהם לא נקבעו לנפגע אחוזי נכות, רשאי בית המשפט לפסוק היקף פיצויים בהתאם לשיקול דעתו עד לתקרת סכום של שמונה עשר אלף שקלים. בנוסף, מחושב היקף ההוצאות הרפואיות שאינן נכללות בסל שירותי הבריאות, הוצאות הנסיעה לצורך הטיפול בתביעה, הפסד ההשתכרות בזמן הטיפול בתביעה ואובדן כושר ההשתכרות העתידי בהתאם לאחוז הנכות הנקבע וכן עזרת צד ג' לעבר ולעתיד.

על מנת לעמוד על זכויותיך לקבלת היקף פיצויים הולם בגין תאונת הדרכים, מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתאונות דרכים. עורך דין לתאונות דרכים יידע לנבא ולשער את היקף פגיעתך, ויעמוד על קבלת הפיצוי ההולם הן מצד חברת הביטוח והן מצד בית המשפט.