פגיעות ונזקי גוף

נפילות ברחוב ובמקומות ציבוריים
נפילה ברחוב, החלקה על רצפה רטובה באולם שמחות, נפילה במדרגות הבנק או פגיעה ממדרגות נעות בקניון אלה הן רק מספר דוגמאות לתאונות רבות שמתרחשות, לא פעם כתוצאה ממפגעים בטיחותיים הנמצאים בתחומי הרשות המקומית, במקומות ציבוריים או פרטיים שונים.

על הנפגע להוכיח כי אכן מוטלת על כתפי הרשות או הגוף "הפוגע" אחריות וכי הוא התרשל באופן אשר גרם לנזק. בנוסף יש להצביע כי קיים קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק שנגרם.

לאחר הוכחת ההתרשלות על הנפגע להוכיח את נזקיו אשר נגרמו כתוצאה מהמפגע.

תאונות בבית ספר
ביטוח תלמידים – תאונות אישיות : כל הילדים  הרשומים, הלומדים או שוהים באחד ממוסדות החינוך כגון: בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים ומעונות יום, המופעלים על ידי הרשות המקומית מכוסים בפוליסת ביטוח תלמידים מכסה את התלמיד בכל שעות היממה, גם בפעילות מחוץ למוסד החינוכי.

פוליסה זו מעניקה פיצוי במקרי מוות, במקרה של נכות צמיתה העולה על 5%, ומקרה של נכות זמנית, החל מהיום השישי בו מתקיים מצב שהתלמיד הנפגע מרותק למיטתו, ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 יום רצופים לפחות.

רשלנות רפואית
תביעות בגין רשלנות רפואית, אלו תביעות משפטיות המוגשות בעקבות נזק גופני ו/או נפשי, שנגרם כתוצאה ממתן טיפול רפואי רשלני של רופא, אחות, בית חולים, קופת חולים וכל גוף אחר המעניק טיפול רפואי.

תיקי רשלנות רפואית הינם תיקים מורכבים מבחינה משפטית ועל כן דרוש הידע המקצועי והרפואי זה לצד זה על מנת להתמודד עם תיקים מסוג זה.

רשלנות רפואית יכולה לבוא לידי ביטוי על ידי אי  מתן טיפול רפואי נכון, אי אבחון של מחלה או בעיה רפואית בזמן, חוסר מעקב אחר חולה וכד'.

לשם הצלחת תביעת רשלנות רפואית יש להוכיח כי הרופא לא התנהג כ"רופא סביר" ובניגוד לסטנדרט ההתנהגות המצופה מרופא, שחריגה ממנו תהווה רשלנות.   יש להוכיח כי נגרם למטופל נזק אשר יכול להיות גם פיזי וגם נפשי ולהוכיח קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות והרשלנות לבין היווצרות הנזק.

לשם הגשת תביעה ברשלנות רפואית יש לצרף חוות דעת רפואית המציינת כי אכן הייתה רשלנות.

משרדנו טיפל בתיקי רשלנות רפואית מורכבים ובעל קשרים עם מומחים רפואיים הנותנים חוות דעת משפטיות בתיקים מסוג זה.