נזיקין תאונות דרכים

עד לשנת 1975 הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים היה כפוף לחוק דיני הנזיקין. במסגרת זו, הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ניתנו רק תוך הוכחת רשלנותו של הפוגע, הווה אומר על הנפגע היה להוכיח כי הנזק שנגרם לו מקורו בהתרשלות של הנתבע. לפיכך, מקרים בהם תאונת הדרכים לא התבצעה משום רשלנות, לא היה זכאי הנפגע בתאונת הדרכים לפיצוי על פי חוק. הרפורמה החוקתית של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים נועדה להבטיח כי כל נפגע בתאונת דרכים יקבל פיצוי הולם, ללא קשר לשאלת רשלנותו של הנהג הפוגע.

על מנת להבטיח כי הפיצוי שיתקבל אכן יהווה פיצוי הולם בגין כל נזק שנגרם מומלץ להיוועץ בעורך דין נזיקין תאונות דרכים.

עורך דין נזיקין תאונות דרכים
הנזק הנגרם בגין תאונת דרכים איננו רק נזק לרכוש. במקרים רבים, עולה הנזק הרפואי או הפסיכולוגי על הפגיעה הכלכלית שנגרמה עקב תאונת הדרכים. מאחר ונזקי גוף או נזקים נפשיים אינם ניתנים להערכה ומדידה אובייקטיבים, עולה הצורך בעורך דין מומחה שיוכל לעמוד על זכויותיכם ולהבטיח פיצוי הולם בגין הנזק הנגרם.

עורך דין נזיקין תאונות דרכים יבטיח עמידה איתנה אל מול חברות הביטוח שלא בכל המקרים מכירות במגוון הפגיעות הנגרמות עקב תאונת הדרכים. בתוך כך, יכול עורך הדין המתמחה בתאונות דרכים לתבוע את חברת הביטוח ולהשיג את הפיצוי הראוי בגין נזקי הגוף אשר נגרמו כתוצאה מתאונת הדרכים.

היקף פיצויי הנזיקין בתאונת דרכים
שקלול פיצויי הנזיקין בגין תאונת דרכים, שהינם נזקי ממון, מתבצע בכפוף למסכת הגבלות הקבועות בחוק. גובה הפיצוי נקבע תוך חישוב אובדן ההשתכרות וגובה ההשתכרות הפרטי של הנפגע בתאונה. עם זאת, נפגעי תאונות דרכים המשתכרים למעלה מפי שלושה מהשכר הממוצע במשק (קרי, ההכנסה המירבית) יאלצו להסתפק בפיצוי חלקי המוענק על ידי החוק.

נזקי ממון כוללים את הפסד השתכרות העבר,  הוצאות רפואיות,  הוצאות נסיעות לטיפולים, עזרת צד ג' לעבר    וכן נזקים שאינם ממונים מהווים את  רכיב כאב וסבל, אובדן כושר עבודה לעתיד, הוצאות רפואיות לעתיד ועזרת צד ג' לעתיד  . כל אלה  מחושבים  בכפוף לתחשיב הנזק המוכר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. יש לציין כי בתחשיב  לא נכללים נזקים הפוגעים בקיצור תוחלת החיים מאחר ונזקים אלה אינם ברי חישוב.