זכויות נפגעי עבודה

כל אדם אשר נפגע כתוצאה מתאונת עבודה וכחלק מכך, הוכר כנפגע עבודה, הינו בעל זכויות שונות, אותן הוא אמור לקבל מהמוסד לביטוח הלאומי.
מודעות לאותן זכויות נפגעי עבודה, תאפשר לאותו אדם לממש את כולן – כאשר אותן זכויות, יכולות לסייע לו להתמודד עם הפגיעה והמגבלות השונות אשר נגרמו לו כתוצאה ממנה.

זכויות נפגעי עבודה – דמי פגיעה
דמי פגיעה כוללים את התשלום בגין ההיעדרות מהעבודה – התנאי לקבלת דמי העבודה הוא שאותם ימי ההיעדרות לא יעלו על 91 ימים.
גובה דמי הפגיעה מחושב לפי שבעים וחמש אחוז מהממוצע אותו השתכר הנפגע בשלושת החודשים האחרונים אשר קדמו לתאונה ולפגיעה.
בכדי לקבל דמי פגיעה, על אותו אדם אשר נפגע כתוצאה מתאונת עבודה, להגיש למוסד לביטוח לאומי תעודת "אי כושר" לעבודה, אשר חתומה על ידי רופא. 

פיצוי כספי חד פעמי
אחת מאותן זכויות נפגעי עבודה היא קבלת פיצוי כספי חד פעמי. הפיצוי משולם בתנאי שדרגת הנכות של הנפגע היא בין 10 אחוז לתשע עשרה אחוז.
כאשר גובה הפיצוי הכספי החד פעמי הוא שבעים וחמש אחוז מהממוצע אותו השתכר הנפגע בשלושת החודשים אשר קדמו לפגיעה, כפול גובה אחוזי הנכות כפול ארבעים ושלוש.

קצבת נכות
קצבת נכות משולמת לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות שהינה מ-עשרים אחוז ומעלה. גובה הקצבה יחושב לפי שבעים וחמש אחוז מהממוצע אותו השתכר הנפגע בשלושת החודשים אשר קדמו לפגיעה, כפול אחוזי הנכות אשר נקבעו לנפגע.
כאן חשוב לציין, כי אדם אשר נפגע כתוצאה מתאונת העבודה ונקבעה לו נכות בגובה העולה על עשרים אחוז, יוכל במקרים מסוימים, להגיש בקשה להמרת קצבת הנכות החודשית במענק כספי חד פעמי.

החזרי הוצאות רפואיות
זכות נוספת המהווה חלק מאותן זכויות נפגעי עבודה, היא כיסוי של כל אותן הוצאות ריפוי להן נזקק הנפגע כתוצאה מהפגיעה שלו ובין היתר: הוצאות אשפוז, תרופות, שיקום והחלמה וכל הוצאה אחרת – מהסיבה הזאת, חשוב מאוד שאדם אשר נפגע כתוצאה מתאונת עבודה, יקפיד לשמור את כל הקבלות אשר מעידות על הוצאות כאלו.

שיקום
אדם אשר נפגע כתוצאה מתאונת עבודה וכתוצאה מכך, נקבעה לא על ידי הועדה הרפואית נכות שהיא יותר מעשר אחוז. יהיה זכאי לקבלת שיקום מקצועי, אשר ייעודו לסייע לו לחזור לתפקוד ולהשתלב בעבודה – כמובן, שהשיקום יינתן בהתאם למצבו של אותו אדם לאחר הפגיעה.

גמלת תלויים
אם חלילה אדם נפטר כתוצאה מתאונת עבודה בה היה מעורב, בני משפחתו אשר מוגדרים על פי החוק כתלויים (אלמנ/ה, ילדים או הורים) יהיו זכאים לקבלת גמלת תלויים – גובה הקצבה נקבע בהתבסס על מספר התלויים וגילם.

כאמור, זכויות נפגעי עבודה, הן רבות וחיוניות בכדי לאפשר לו ו/או למשפחתו להמשיך ולשמור על רמת חיים נאותה גם לאחר התאונה, הפגיעה והמגבלות המהוות חלק ממנה. מהסיבה הזאת, חשוב מאוד להכיר לעומק את כל שורת הזכויות המדוברות ובמידת הצורך לפנות לעורך דין ישי פז – עורך דין המתמחה בזכויות נפגעי עבודה, שהינו בעל היכרות מעמיקה עם התחום, אשר כחלק מכך, הינו בקיא בכל הזכויות המגיעות ובעל ידע כיצד יש לפעול, בכדי לוודא שהלקוחות שלו יקבלו את כול הזכויות אשר מגיעות להם במלואן.
חשוב לזכור, שמכיוון שאנשים רבים אשר נפגעו כתוצאה מתאונת עבודה, אינם מודעים לזכויות שלהם (או למלוא הזכויות שלהם) וכחלק מכך, גם לא יודעים מהן הפעולות בהן הם אמורים לנקוט בכדי לממש אותן, הם גם לא דורשים אותן – מה שעלול להקשות עליהם ולפגוע ברמת החיים אשר ספגה כבר פגיעה כתוצאה מעצם התאונה.