אחריות לפיצוי תאונת דרכים

עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 1975 תאונת דרכים מוגדרת בכל מקרה שבו נגרם נזק לאדם עקב השימוש בכלי רכב כלשהו והנפגע יהיה זכאי לפיצוי.

שימוש בכלי רכב מוגדר בחוק כלא רק עצם הנסיעה עצמה אלא גם כניסה, ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו, גרירתו, טיפול ברכב, הידרדרות הרכב, התהפכותו, הינתקות או נפילה של חלק מהרכב או ממיטענו – כל אלה ייחשבו לשימוש ברכב מנועי, וכאשר נגרם נזק גוף עקב שימוש זה, הרי שמדובר בתאונת דרכים והנפגע זכאי פיצוי.

האחריות במקרה של תאונת דרכים  הינה מוחלטת ומלאה! היסוד העיקרי בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא כי אדם שנפגע בגופו, במה שמוגדר כתאונת דרכים, זכאי האופן אוטומטי לפיצוי, בהתאם להוראות החוק.

עם זאת, מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון, במטרה לגרום נזק לגופו של אדם, אירוע כזה לא ייחשב כתאונת דרכים.

להלן דוגמאות לתאונות דרכים אפשריות:
תאונה שארעה תוך כדי נסיעה ברכב.
 הולך רגל שנפגע מרכב.
תאונת פגע וברח.
תאונה עצמית – תאונה שאין רכבים או אנשים המעורבים בתאונה, לדוגמה החלקה של רוכב אופנוע.
תאונת דרכים שבה מעורבים מספר רכבים (תאונה חזיתית, תאונת שרשרת וכדומה)
תאונת דרכים בעת הכניסה והיציאה מהחניה.
פגיעה במהלך שימוש ברכב.
פגיעה במהלך כניסה ויציאה מהרכב.
בעת דחיפת רכב או גרירתו.
בעת תיקון דרך.
פגיעת רכב ציבורי מכל סוג שהו (אוטובוס, רכבת, אמבולנס, רכב משטרתי וכו')
תאונת שרשרת.
 כל בעל רכב מחוייב ע"פ חוק, להחזיק פוליסת ביטוח חובה בתוקף, על מנת שיוכל לפצות נפגעי גוף במקרה של תאונת דרכים.

במקרה של תאונה כל צד בתאונה מכוסה על ידי ביטוח החובה של רכבו..

על כן מי רשאי לתבוע בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים?
נהג הרכב (בין אם הוא אשם בתאונה או לא).
נוסעי הרכב שנוכח שנפגעו בזמן תאונת הדרכים.
הולכי רגל שנפגעו על ידי הרכב.
נפגעי תאונת פגע וברח.
תביעה בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כפופה לחוק ההתיישנות והיא תתיישן לרוב בתום 7 שנים ממועד התאונה או קרות הנזק. באם מדובר בקטין תתחיל ספירת 7 שנות ההתיישנות רק מהגיעו לגיל 18.

עם קרות התאונה, יש לדאוג לקבלת פרטי הרכב המעורב, לרבות, מספר תעודת הזהות, פוליסת הביטוח ורישיון הרכב. כמו כן, יש לתעד המיקום המדויק של הארוע. במידה של נזק לרכב, יש לתעדו באמצעות תמונות.

כמו כן, יש לפנות למשטרה על מנת להנפיק אישור משטרה, שכן, בלעדיו, לא יוכל הנפגע להיפרע מחברת הביטוח בגין נזקיו מהתאונה.

חשוב להיבדק בידי רופא בכל מצב ו/או פגיעה, שכן, אף פגיעה שולית יכולה להחמיר ולהתברר כרצינית. עוד חשוב, לציין בפני הרופא את כל הסימפטומים בהם חש הנפגע אף אם נראים הם בעיניו כמינוריים.

עוד חשוב, לאסוף מרגע הפגיעה כל תיעוד הקשור בתאונה. יש ליתן דגש לקבלות בגין נסיעות או משככי כאבים ויתר ההוצאות הרפואיות. כמו כן גם תלושי שכר אשר יש לשמור מלפני התאונה ולאחריה. ועל עצמאיים יש לשמור דוחות מס הכנסה ומע"מ שהוגשו לפני התאונה ואחריה.